CSELEKEDTETŐK  Tört értelmezése  

Tört összehasonlítása 1-gyel

Vegyes szám átírása tört számmá

Tört felismerés és ábrázolás

Azonos nevezőjű törtek összehasonlítása  

Azonos számlálójú törtek összehasonlítása  

Különböző nevezőjű törtek összehasonlítása


Törtek bővítése


Törtek összeadása

Törtek kivonása

 
Törtek szorzása

 
Törtek osztása

 

 

 

 

 

                                                   Törtek értelmezése   

                                                         Kattints a képre!

Megjelenik új ablakban egy program, amelynek segítségével különböző számlálójú és nevezőjű törteket állíthatsz be magadnak.

Hogyan változik a téglalapfelosztása, ha a nevező nevű csúszkát változtatod?

 Milyen összefüggés van a felosztott részek nagysága a részek száma között?

 Milyen kapcsolat van a számláló csúszka száma és a beszínezett részek között?

Megjegyzés: A számláló ne legyen nagyobb a nevezőnél.

 
 
 

                                            Gyakoroljuk a törtek felismerését!

Kattints a képre, majd a futtatásra és ismét a futtatásra.

Bevezető feladatok a törtek felismeréséhez.

A képekhez kell kiválasztanod a tört számokat.

 

                                                   Gyakoroljuk a törtek felismerését!                     Kattints a képre

Az előző játéknál bonyolultabb.

A nem szokványos alakú  egészeket különböző formájú részekre osztották. Fel kell ismerned mekkora törteket jelentenek.

 Az egyenlőket húzd a mérlegre!

 
                                 Gyakoroljuk a törtek ábrázolását
Kattints a képre!

A számláló nevű csúszka mozgatásával változtathatod a tört értékét. Közben figyeld a helyét a számegyenesen, nagyságát a körön és a téglalapon.

Láthatóvá válik a pozitív tört értéke nő, ha jobbra távolodunk a 0-tól.

 

 
      
                                             Törtek összehasonlítása 1-gyel
                                                                      Kattints a képre!
Megnyílik a program. A csúszka mozgatásával különböző ötödöket kapsz. Felfedezheted  az összefüggést a számláló és a tört nagysága között. Figyeld meg hogyan válik a tört 1-nél nagyobbá illetve kisebbé! Mekkora a számláló mikor éppen 1 értéket vesz fel?

 

 

 

 

 

 
 
   

                    Tört felismerés

Tört ábrázolás

A tört fogalmának elmélyítését segítő feladat. A beszínezett törtet kell beírni a fehér téglalapokba. Egynél nagyobb törtek is szerepelnek. Sajnos a program vegyes szám felírását nem teszi lehetővé. A tört fogalmának elmélyítését segítő feladat. Fordítottja az előzőnek. Az adott törtet kell beszínezni. Egynél nagyobb törteket a program nem írja vegyes szám alakba.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Vegyes szám átírása tört számmá
 
Körrel szemléltetve
 
 
 
A start gomb megnyomása után megjelenik egy vegyes szám körökkel szemléltetve és számjegyekkel leírva a "Mixed From" felirat alatt. Tört számmá kell alakítanod. Számlálóját (Numerator) és nevezőjét (Denominator) a fehér téglalapba kell írnod és az OK gombbal jóváhagyatnod. Helyes megoldás esetén a "Fraction From" alatt megjelenik a tört szám és a Correct/Helyes felirat. További feladatot a New Example gomb megnyomásál kapsz.

 Megj.: Ne a numerikus részét használd a billentyűzetnek.

Téglalapokkal szemléltetve
 
 
A start gomb megnyomása után megjelenik egy vegyes szám téglalappal szemléltetve és számjegyekkel leírva a "Mixed From" felirat alatt. Tört számmá kell alakítanod. Számlálóját (Numerator) és nevezőjét (Denominator) a fehér téglalapba kell írnod és az OK gombbal jóváhagyatnod. Helyes megoldás esetén a "Fraction From" alatt megjelenik a tört szám és a Correct/Helyes felirat.

 Megj.: Ne a numerikus részét használd a billentyűzetnek.

 

  
 
 
 
     
                                    Azonos nevezőjű törtek összehasonlítása
                                                                                 Kattints a képre!
 
A zöld csúszka mozgatásával beállíthatod a nevezőt. A változás mind két téglalap esetében azonos. A barnás csúszkák segítségével változtathatod a számlálókat.
 
 
Mit mutat meg a nevező?
Mit mutat meg a számláló?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Azonos számlálójú törtek összehasonlítása
 
A barna csúszka mozgatásával beállíthatod a számlálót. A változás mind két téglalap esetében azonos. A zöld csúszkák segítségével változtathatod a nevezőket.
 
Mit mutat meg a nevező?
Mit mutat meg a számláló?
 
 
 
 
 
                                                     Törtek bővítése és egyszerűsítése
                                                                                Kattints a START- ra , majd újra a START-ra
Keresd meg az egyenlő törteket!
 
A program angolnyelv ismerete nélkül is használható, magáért beszél.
 
Kezdetben ne időre játszd! Ne versenyezz!
Az egyenlő törteket kell párosítanod. Helyes választás esetén a képek elhalványodnak. Mielőtt tovább mennél, állapítsd meg mennyivel kell bővíteni vagy egyszerűsíteni a megtalált párokat, törteket.
 
Mit jelent a törtet bővíteni vagy egyszerűsíteni?
 
 
 
 
 
                                             Törtek egyszerűsítése és bővítése
                                                                                                              Kattints a start gombra!
Új feladatot a New Example gombra kattintva kapsz. Helyes megoldás esetén correct választ kapod.
 
 
 
                                    Törtek egyszerűsítése és bővítése.
 
Verseny    
 
 
                                           Különböző nevezőjű törtek összehasonlítása
                                    Kattints a start gombra!
 
 
A start gomb megnyomása után megjelenik a feladat, amelyben két tört közé kell kitenned a megfelelő relációs jelet. Helyes válasz esetén a megjelenő ábrán láthatóvá válik a két tört.Új feladatot a New Example gombra kattintva kérhetsz..
Tanácsok a feladat megoldásához.
Először nézd meg járható-e a józan ész útja?
Másodszor nézd meg azonos-e a számláló vagy a nevező. Ha igen tudod az összehasonlítás szabályát.
Csak ezek után hozd közös nevezőre/számlálóra őket.
 
 
 
 

 
                                                      Törtek összeadása
                                                                                                                   Kattints a start gombra!
Azonos nevezőjű törtek összeadása körrel szemléltetve.
 
 
Ha a whole téglalapba helyesen írod be az adatokat, akkor a kép alján megjelenik first addend és second addend, első és második összeadandó felirat. Helyes megoldás esetén a: sum is correct, az összeg helyes felirat. New Examle gombra kattintva új feladatot kapsz.
Összetettebb feladatokat nyugodtan megoldhatod papíron.

Azonos nevezőjű törtek összeadása körrel szemléltetve.
 
 
Ha a whole téglalapba helyesen írod be az adatokat, akkor a kép alján megjelenik first addend és second addend, első és második összeadandó felirat. Helyes megoldás esetén a: sum is correct, az összeg helyes felirat. New Examle gombra kattintva új feladatot kapsz.
Összetettebb feladatokat nyugodtan megoldhatod papíron.

Különböző nevezőjű törtek összeadása téglalappal szemléltetve.
 
 
Ha a whole téglalapba helyesen írod be az adatokat, akkor a kép alján megjelenik first addend és second addend, első és második összeadandó felirat. Helyes megoldás esetén a: sum is correct, az összeg helyes felirat. New Examle gombra kattintva új feladatot kapsz.
Összetettebb feladatokat nyugodtan megoldhatod papíron.

Különböző nevezőjű törtek összeadása körrel szemléltetve.
 
 
Ha a whole téglalapba helyesen írod be az adatokat, akkor a kép alján megjelenik first addend és second addend, első és második összeadandó felirat. Helyes megoldás esetén a: sum is correct, az összeg helyes felirat. New Examle gombra kattintva új feladatot kapsz.
Összetettebb feladatokat nyugodtan megoldhatod papíron.
 
 
                                                             Törtek összeadása
Látványos feladat a törtek közötti viszonyok szemléltetésére.
A mérleg baloldali serpenyőjébe pakolj a felső törtekből tetszésed szerint, majd a jobb oldali serpenyőbe pakolva tedd egyenlővé! A mérleg jelzi a nagyságrendi kapcsolatot.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Törtek kivonása
                              Kattint a start gombra!
Azonos nevezőjű törtek kivonása téglalappal szemléltetve.
 
 
Ha a whole feliratű téglalapba helyesen írod be az adatokat, akkor a kép alján megjelenik minuend és subtrahend, kisebbitendő és kivonandó felirat. Helyes megoldás esetén a: Difference is correct, az különbség helyes felirat. A végeredményt egyszerűsített alakban kell beírnod.  New Examle gombra kattintva új feladatot kapsz.
Összetettebb feladatokat nyugodtan megoldhatod papíron.
 
 
Azonos nevezőjű törtek kivonása körrel szemléltetve.
 
 
 
Ha a whole feliratű téglalapba helyesen írod be az adatokat, akkor a kép alján megjelenik minuend és subtrahend, kisebbitendő és kivonandó felirat. Helyes megoldás esetén a: Difference is correct, az különbség helyes felirat. A végeredményt egyszerűsített alakban kell beírnod.  New Examle gombra kattintva új feladatot kapsz.
Összetettebb feladatokat nyugodtan megoldhatod papíron.
 
 
Különböző nevezőjű törtek kivonása téglalappal szemléltetve.
 
 
Ha a whole feliratű téglalapba helyesen írod be az adatokat, akkor a kép alján megjelenik minuend és subtrahend, kisebbitendő és kivonandó felirat. Helyes megoldás esetén a: Difference is correct, az különbség helyes felirat. A végeredményt egyszerűsített alakban kell beírnod.  New Examle gombra kattintva új feladatot kapsz.
Összetettebb feladatokat nyugodtan megoldhatod papíron.
 
 
Különböző nevezőjű törtek kivonása körrel szemléltetve.
 
 
Ha a whole feliratű téglalapba helyesen írod be az adatokat, akkor a kép alján megjelenik minuend és subtrahend, kisebbitendő és kivonandó felirat. Helyes megoldás esetén a: Difference is correct, az különbség helyes felirat. A végeredményt egyszerűsített alakban kell beírnod.  New Examle gombra kattintva új feladatot kapsz.
Összetettebb feladatokat nyugodtan megoldhatod papíron.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Törtek és tizedestörtek
 
                                                              Tört szorzása
                                                                                                          Kattint a start gombra!
Tört szorzása egész számmal. Téglalapokkal szemléltetve
 
 
 
 
 
    
Tört szorzása egész számmal. Körökkel szemléltetve
 
 
 
 
 
     Tört szorzása törttel. Téglalapokkal szemléltetve    
 
 
 
     Szorzás reciprokkal
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Tört osztása
                                                                                                             Kattint a start gombra!
Tört osztása törttel. Téglalappal szemléltetve.
 
 
 
 
 
 
Tört osztása törttel.
 Körlappal szemléltetve.
 
 
 
 
 
 
Tört osztása vegyes számmal.